Over ons

Diensten

Ervaring

Contact

Vertalingen

Redigeren

Localisatie

Tolken

 

Localisatie houdt in een vertaling aan te
passen aan het taalgebruik van een bepaalde streek of regio. Bv. Nederlands naar Vlaams

 

Vertalingen