Blog_medische vertalingen


BLOG

Medische vertalingen


Bij Square1Translations beschikken we over een zeer brede expertise in verschillende vakgebieden. Toch ligt de medische wereld ons zeer na aan het hart. Andere mensen helpen, kwam nog nooit zo dichtbij dan teksten vertalen over geneesmiddelen, studies en wetenschappelijke publicaties.


Bij Square1Translations hebben we inhouse vertalers die gespecialiseerd zijn in de medische wereld. Lees zeker verder door deze blog als je nieuwsgierig bent hoe een medische vertaling precies in zijn werk gaat!


Laten we beginnen met een kernboodschap: omdat de mens nóg meer centraal staat in de medische sector, is het van cruciaal belang om een zeer accurate vertaling neer te pennen. Een vertaling die niet 100% in orde is, kan zorgen voor misverstanden, een foute diagnose of een precaire situatie.


Het spreekt voor zich dat er in de medische wereld nog eens een zeer grote opdeling is van verschillende soorten teksten, in alle maten en kleuren. Zo zijn er teksten voor bijsluiters van geneesmiddelen en medische apparatuur, mededelingen voor het medisch personeel, laboratoriumdocumenten en nog veel meer. Toch hebben onze vertalingen vaak te maken met de farmaceutische industrie, die zeer veel vertaald materiaal nodig heeft.


Heel vaak zijn “Geïnformeerde toestemmingsformulieren” noodzakelijk. Dit is een goedkeuring die een persoon aan zorgverleners geeft om zijn/haar gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier te delen met zorgverleners van een andere organisatie. De persoon met een zorgbehoefte wordt vooraf geïnformeerd over wat er met zijn/haar gegevens kan gebeuren wanneer hij/zij toestemming verleent.

Deze toestemmingsformulieren zijn niet alleen nodig voor de standaardzorg, maar ook voor wetenschappelijke studies op geneesmiddelen of medische apparatuur. In deze documenten wordt er uitgelegd wat de studiedeelnemer te wachten staat, en wat de mogelijke bijwerkingen en andere effecten zijn van de experimentele behandeling. Dit zijn vaak lange documenten met zeer veel uitleg die helder moet worden uitgelegd aan een leek. Omdat de deelnemers en patiënten vaak uit verschillende uithoeken van de wereld komen, is het dus noodzakelijk om deze documenten op een accurate en begrijpelijke manier te vertalen.


De vertaler doet op voorhand veel onderzoek om exact te weten waarover de tekst gaat en een diepgaande kennis van de medische terminologie die wordt toegepast, is noodzakelijk. Ook met de verschillen in cultuur tussen pakweg Nederland en Vlaanderen moet er rekening worden gehouden. Veel terminologie is namelijk anders in Nederland dan in België. Omdat er ook veel Latijnse termen en vakjargon aan te pas komen, moet de vertaler een goede kennis hebben van deze termen. Anatomie, fysiologie, chemie, … Al deze vakgebieden hebben hun plek in een medische vertaling.


Het leespubliek speelt een grote rol. Wat is de uiteindelijke doelgroep die de tekst aanspreekt? Bij een tekst voor kinderen is het zeer belangrijk om de boodschap op een begrijpelijke en eerder eenvoudige manier over te brengen, zonder de essentie van de boodschap uit het oog te verliezen. Bij een tekst voor een arts moet er dan weer zeer nauwgezet en met het nodige vakjargon worden gesproken, zodat hij/zij precies de boodschap kan ontlenen die wordt bedoeld in het document. Het spreekt voor zich dat dit niet altijd even eenvoudig is.


Door de gigantische boost van de wetenschappelijke sector in de afgelopen jaren, wordt de medische wereld steeds internationaler. Door de globalisering wordt alles met elkaar verweven en hebben wetenschappers en ondernemers hun teksten nodig in verschillende talen. Uiteraard heeft de coronacrisis de gezondheidszorg nog meer op scherp gezet.

De gezondheidssector staat met al zijn bedrijven en instellingen niet stil. Alles is zich nog steeds aan het evolueren en perfectioneren. Bij Square1Translations houden we hier rekening mee. Nieuw vakjargon dient zich om de haverklap aan, net als evoluties in behandelingsmethoden, diagnose of medische apparatuur. Een vertaler leeft dus nooit onder een steen, maar bevindt zich in het midden van de wetenschappelijke actie.


De medische wereld is geen wereld die op zichzelf staat. Veel verschillende andere vakgebieden smelten naadloos samen. Wordt een nieuw geneesmiddel op de markt gebracht en is er een draaiboek nodig voor vertegenwoordigers? Dan komen marketingvertalingen om de hoek kijken. Moet er een contract worden opgesteld tussen zorgverlener en patiënt? Dan is een grondige kennis van de juridische wereld belangrijk. De privacywetgeving zoals de GDPR en ethische normen moeten correct worden toegepast om een gevoelige tekst perfect af te stemmen op het doelpubliek.


Ook de vertaalsector zelf evolueert in een razend tempo. De enorme verscheidenheid aan CAT-tools (Computer Assisted Translation) creëert een competitieve markt, waarin elke tool zijn eigen voordelen heeft. Uiteraard blijft de essentie overal hetzelfde: de vertaler ondersteunen om op een snellere en meer efficiënte manier zijn/haar werk te doen.

Ook machinevertalingen doen hun intrede in de medische wereld. De vertaler moet hiervoor bijkomende competenties aanleren, om de AI-gestuurde vertaling op een kritische en nauwkeurige manier te beoordelen en te corrigeren. De technologie staat ten dienste van de mens, nooit andersom.


Bij Square1Translations geloven we dat de mens een onvervangbare rol heeft in het vertalen. Een computer kan nooit de kleine nuances en culturele verschillen herkennen zoals een mens dat kan. Ook een consistente en gestructureerde tekst schrijven die bovendien begrijpelijk is, kan enkel een mens. Zo moet de vertaler de context begrijpen in een breder geheel, om de tekst consistent te maken met de rest van het materiaal van de klant.

Bovendien staat de klant vaak niet toe om machinevertalingen te gebruiken, omdat er dan in de teksten gevoelig materiaal staat. Het spreekt voor zich dat dit nog meer voorkomt in medische vertalingen dan andere vakgebieden. Omdat machinevertalingen AI gebruiken, moeten ze elk stukje tekst dat vertaald moet worden, opslaan en gebruiken om hun model te trainen. Dit is vaak in strijd met de GDPR- en privacyrichtlijnen. Je ziet: een mens blijft nog altijd onmisbaar!


Bij Square1Translations focussen we op kwaliteit. Al onze vertalers zijn native speakers van de doeltaal, dus je kunt er zeker van zijn dat de boodschap perfect is overgebracht. Bovendien wordt elke vertaling bij ons nog eens nagelezen door een andere native speaker, waardoor de kwaliteit steeds wordt gegarandeerd. Heb je interesse om jouw medische teksten in onze professionele handen te leggen? Neem dan snel contact met ons op en wij maken voor jou een gedetailleerde offerte!

CONTACT DETAILS

    8901 Marmora Road,

    Glasgow, D04 89GR

    mail@demolink.org

    Tel: 123-456-7890