Privacybeleid NL


ONS PRIVACYBELEID

Inleiding

Square1Translations verwerkt bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Deze verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR).

Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u de bepalingen uit dit privacybeleid en geeft u ons de toestemming deze te verwerken.


Verantwoordelijke

Square1Translations met zetel te Vunderstraat 26, BE-3550 Zolder, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

BE 0693.764.289, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die u ons zelf meedeelt, bv. naam, voornaam of vennootschapsnaam en juridische vorm, adres, maatschappelijke zetel, functie, contactgegevens (e-mail, telefoon/gsm). Die gegevens bezorgt u ons door het invullen van het contactformulier of feedbackformulier op onze website of door een e-mail die u ons verstuurt.  Door dit te doen,  geeft u aan toestemming deze gegevens te verwerken.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Square1Translations verwerkt uw gegevens uitsluitend in het kader van haar bedrijfsactiviteiten :

• het verstrekken van informatie met betrekking tot onze diensten en het uitvoeren van de aan ons (Square1Translations) toevertrouwde opdrachten;

• het up-to-date houden van de klanten- en leveranciersgegevens;

• facturatie van de door ons geleverde diensten (door een extern boekhoudkantoor)

Hierbij beperken wij ons tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de betreffende uitvoering.


Opslag en beveiliging

Wij doen het nodige om uw gegevens te beschermen.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang dit noodzakelijk is of zo lang wij met u een zakenrelatie hebben. Na afloop van deze zakenrelatie worden uw persoonsgegevens maximum 12 maanden bewaard, daarna worden ze verwijderd.


Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval gebruikt voor direct marketing of op een andere manier meegedeeld aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Wat zijn uw rechten

U heeft het recht om op elk moment kosteloos toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te laten verbeteren, wijzigen, of verwijderen.

U kunt op elk moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gelieve in dat geval een e-mail te sturen naar ine@square1translations.com of een brief naar Square1Translations, Vunderstraat 26, BE-3550 Zolder. Bij zulk verzoek dient u uw identiteit aan te tonen door een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.


Wijzigingen privacybeleid

Indien dit privacybeleid wordt gewijzigd, zal de aangepaste versie ervan beschikbaar zijn op deze website en van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan de website. Vanaf dit moment wordt u geacht de wijzigingen te hebben gelezen en ermee in te stemmen. Wij raden daarom aan bij elk bezoek aan onze website, de datum van de laatste update van dit document na te gaan.


(Laatste update juni 2018)


FOLLOW US

CONTACT US

  Venusbergstraat 83

  BE-3583 BERINGEN

  +32 (0) 478 06 50 36


  BE 0693.764.289

CONTACT DETAILS

    8901 Marmora Road,

    Glasgow, D04 89GR

    mail@demolink.org

    Tel: 123-456-7890