Blog_tolken


BLOG

Tolken


In deze blog duiken we in de wondere wereld van het tolken. Heb je je altijd afgevraagd wat nu net het verschil is tussen vertalen en tolken, en wil je meer weten over wat deze job precies inhoudt? Dan ben je in hier op de juiste plek!


Laten we misschien eerst eens het verschil uitleggen tussen een vertaler en een tolk.

Een vertaler zet een brontekst om in een doeltekst op papier of digitaal. Hier komt dus geen spreken aan te pas.

Een tolk anderzijds zet een gesproken brontekst om in een gesproken doeltekst. Natuurlijk zijn er ook tolken die gespecialiseerd zijn in gebarentaal.


Tolken en vertalers hebben dus allebei een grondige kennis nodig van zowel de bron- als de doeltaal, maar de manier waarop ze werken, is totaal anders. Ze hebben dus ook andere vaardigheden nodig. Bij tolken zijn vooral snelheid en concentratie belangrijk. Het vertalen van de boodschap moet direct en ad hoc gebeuren, zonder al te veel twijfels of te lange onderbrekingen.


Nauwkeurigheid is in de tolkwereld extreem belangrijk. Dit betekent dus dat de tolk niet alleen de bron- en doeltaal perfect moet beheersen, maar ook de culturele verschillen moet kennen en hier gepast op reageren. Een vertaler hoeft enkel een tekst te vertalen, maar een tolk moet ook nog de emoties en de gebaren van de spreker lezen, zodat de boodschap perfect wordt overgebracht. Een bepaalde boodschap met een boze blik kan bijvoorbeeld heel anders overkomen dan dezelfde boodschap met een blij gezicht. Bovendien moet de tolk zich steeds opnieuw inlezen als het gespreksthema verandert. Dit is heel belangrijk om de terminologie en de specifieke manier van spreken onder de knie te krijgen.


Bovendien is neutraliteit van het allergrootste belang. Een tolk mag op geen enkel moment een partij kiezen en staat dus enkel in om de boodschap op een correcte en volledige manier over te brengen. Het beroepsgeheim is heilig in de tolkwereld, zeker in belangrijke politieke omgevingen zoals de Europese Unie.


In de tolkwereld spreken we over verschillende tolktechnieken. Twee daarvan zijn consecutief tolken en simultaantolken.

Bij consecutief tolken geeft de spreker een boodschap aan de ontvanger en is de tolk de tussenpersoon die de boodschap stukje per stukje tolkt. Dit kunnen kortere of langere stukjes zijn, afhankelijk van hoe gemakkelijk de zinnen te verwerken zijn. Het komt er vooral op neer dat wanneer de spreker even pauzeert, de tolk zijn werk kan doen.

Er is dus sprake van een bepaalde tijdspanne tussen de boodschap in de brontaal van de spreker en de boodschap in de doeltaal van de tolk. Dit betekent dat de tolk nog enige tijd heeft om de boodschap correct om te zetten en om uitleg te vragen als dit nodig is. Deze methode wordt het meest gebruikt en wordt vooral toegepast in de bedrijfswereld tijdens vergaderingen of op andere formele gespreksmomenten. Je vindt de consecutieve tolk vooral in kleinschaligere bijeenkomsten of één-op-ééngesprekken, waar het gepermitteerd en comfortabel is om elkaar even te onderbreken.


Bij simultaantolken wordt er op een totaal andere manier gewerkt. Hier wordt het gesprek “live” getolkt, dus de tolk moet luisteren en vertalen op hetzelfde moment. Dit wil dus zeggen dat de tolk de boodschap voor de ontvanger fluistert, of werkt via een oortje. Wanneer dit het geval is, zit de tolk in een aparte cabine, zodat hij/zij zich volledig kan concentreren op zijn/haar werk. Het spreekt voor zich dat deze manier van tolken veel uitdagender is dan consecutief tolken, en het vergt een enorme hoeveelheid concentratie om te luisteren, de boodschap te vertolken en haar dan nog eens uit spreken, allemaal op hetzelfde moment. Om deze reden zitten er vaak twee tolken in dezelfde cabine, dus als tolk één rust nodig heeft, springt tolk twee in actie. Hoe dan ook, is deze manier van werken zeer uitdagend.

Deze tolkmethode wordt vooral gebruikt in de politieke wereld om evidente redenen. Een politicus kan niet constant zijn betoog gaan onderbreken om de tolk aan het woord te laten. Dit zou het momentum van de politicus schaden, waardoor het niet duidelijk wordt waar hij/zij achter staat. De bekendste tolken zijn waarschijnlijk wel de tolken in de Europese Commissie en het Europees Parlement. Deze zitten in een cabine die uitkijkt op de zaal, en vertolken de boodschap die je dan in de zaal kunt beluisteren via een oortje.

De EU heeft meer dan 600 vaste en 400 freelance tolken in dienst!

Uiteraard vind je simultaantolken in zowat elk politiek landschap over de hele wereld, zoals de Verenigde Naties, de NAVO en zelfs gewoon de nationale parlementen.


Wat moet je gestudeerd hebben om tolk te worden? Je begint met een academische bachelor in de Toegepaste Taalkunde. In deze richting leer je alles over je gekozen talen op een toegepaste manier, en dus minder literair en geschiedkundig. Je dompelt je onder in de taal van vandaag en morgen en leert hoe je je perfect meester maakt in het spreken en schrijven van je talen. Er is dus absoluut een verschil tussen Taal- en Letterkunde en deze studierichting.


Toegepaste Taalkunde leidt naar de drie masteropleidingen: Vertalen, Tolken of Meertalige Communicatie. Als je voor Tolken kiest, ga je je verder specialiseren in je beroep en leer je de allerfijnste kneepjes van het vak. Dit studietraject kun je volgen op de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven (ook in Antwerpen).


Ine Hermans is afgestudeerd als tolk en heeft de perfecte expertise in huis om jouw boodschap op een volledige, begrijpbare en correcte manier te tolken. Ze heeft zich in het team van Square1Translations gespecialiseerd in deze complexe en uitdagende materie, en ze steekt haar hart en ziel in haar tolkopdrachten. Heb je interesse in haar diensten of wil je meer informatie over onze tolkservice? Neem dan gerust contact op met ons.CONTACT DETAILS

    8901 Marmora Road,

    Glasgow, D04 89GR

    mail@demolink.org

    Tel: 123-456-7890